Svinninge antenneforening© 2011• Privacy Policy • Terms of Use

Nyheder

 

 

 

• TV2 fortsætter på Svinninge Antenneforenings net.

 

Materiale fra informationsmødet under info

 

Informationsmøde

Mandag den 19 september kl. 19.00 på Svinninge skole.

 

 

 

Regnskab 2013 

 

Svinninge Antenneforening A.m.b.a.
Driftsregnskab for året 2013 2.012
Indtægter
Kontingent  kr     667.888,35  kr          721
Programafgift  kr  1.990.609,55  kr       2.112
Åbning/ lukning/ændringer  kr         7.600,00  kr             8
CopyDan  kr     349.997,45  kr          222
Regulering 2012/2013  kr     104.739,63
Rykkere  kr         3.680,00  kr             5
Markedsføringstilskud  kr     116.353,45  kr          155
Øreafrundinger  kr               1,38  kr    3.240.869,81  kr       3.223
Renovering af anlæg  kr                  -  
Varekøb  kr     115.252,00  kr      115.252,00  kr           99
Dækningsbidrag  kr    3.125.617,81  kr       3.124
Omkostninger
Honorar til bestyrelsen  kr       30.000,00  kr           30
Fuldservice  kr     133.317,42  kr          149
Fuldserviceforsikring  kr       13.801,86
Porto og gebyrer  kr         1.602,50  kr             2
Administration  kr         9.361,21  kr             7
PBS  kr       11.912,23  kr           11
Kortafgift  kr                  -    kr             3
Opkrævninger  kr       11.000,00  kr           30
Annoncer  kr         1.191,76  kr             2
Forsikringer  kr         2.308,12  kr             3
Repræsentation  kr         4.307,85  kr            -  
Mødeudgifter  kr         9.542,70  kr             5
Elforbrug  kr       40.465,28  kr           51
CopyDan  kr     352.362,23  kr          297
Messeudgifter  kr                  -    kr             2
Generalforsamling  kr                  -    kr      621.173,16  kr           11
 kr          603
TV programmer
Fuldpakken  kr  1.191.332,25  kr       2.046
Mellempakken  kr     411.481,47
Grundpakken  kr     153.012,25  kr    1.755.825,97
Resultat før renter  kr      748.618,68  kr          475
Finansieringsindtægter/udgifter
Renteindtægter og udbytte  kr         2.833,85
Renteudgifter  kr        (2.533,97)
 kr             299,88
Årets resultat  kr      748.918,56
Status pr. 31.december 2013
Aktiver    
Indestående i pengeinstitut  kr       97.187,54
Indestående på giro  kr       46.628,47
Værdipapirer  kr     509.871,88
Diverse debitorer  kr      (46.326,56)
Konto køb/salg værdipapirer  kr         6.347,29
Tilgodehavende moms  kr     132.847,03
 kr                  -    kr      746.555,65
Samlet aktiver  kr      746.555,65
Passiver
Kreditorer  kr                  -  
Hensat til kurser  kr       12.977,92
 kr                  -    kr        12.977,92
 
Primosaldo  kr      (60.582,11)
Kursgevinst  kr       45.241,28
Årets overskud  kr     748.918,56  kr      733.577,73
Samlede passiver  kr      746.555,65
Foranstående regnskab med note er gennemgået og fundet rigtig. Der er foretaget stikprøvevis 
gennemgang af de tilhørende bilag, der blev fundet i orden. 
Statuskonti er afstemt med kontoudskrifterne..
Svinninge, den                        2014
Revisorer:
Jan Erik Olsen Erik Nielsen
Bestyrelsen:
Ivan Petersen  C.Weber Johansen   Kaj Madsen 
Svend Erik Jacobsen  Henrik Güsmer-Riggelsen 

 

 

 

 

 

Internet og IP telefoni .

 

 

 

 

Antenneforeningen tilbyder internet gennem Dansk Kabel TV læs mere her

 

 

Antenneforneningen kan tilbyde IP telefoni gennem Dansk Kabel TV læs mere her.