Information 2020


Information fra ForeningenINDKALDELSE GENERALFORSAMLING

link til Agendag AGENDA


14-06-2020

resume fra Generalforsamling


Til generalforsamlingen var der mødt 15 medlemmer op.


Beretning:


Formandens beretning vedtaget uden bemærkninger.


Regnskab, budget :


Regnskab og budget vedtaget uden bemærkninger.


Valg:


Bestyrelsen:


Genvalg : C. Weber Johansen


Genvalg : Henrik Güsmer-RiggelsenSuppleant til bestyrelsen:


Genvalg : Brian Madsen


Genvalg Jess Hertz Petersen


Revisorer:


Nyvalg : Ole Halvorsen


Genvalg Lonnie Bertelsen


Revisor suppleant


genvalg : Hans-Henrik SørensenIndkomne forslag:


ingen.


Kontingent

Uændret - Dog med tilføjelse at en ekstrabetaling på kr 200 pr. 1/7 202 1til dækning af etablering af EL målere i vores skabe.


TV program pakker


Se Svinninge antenneforenings programpakker

Hurtigt internet


I samarbejde med YouSee kan Svinninge antenneforening tilbyde medlemmerne hurtigt internet

Billig telefoni


Som kunde i antenneforeningen kan du få telefoni gennem YouSee

Kontak til foreningen


Har du spørgsmål... ? kontakt os, så vil vi hjælpe.