information 2017

Information fra foreningen25-01-2018 - generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00

I SVINNINGE FORSAMLINGSHUS

Dagsorden iflg. vedtægterne kommer på siden her snarest.


02-01-2018 - Kanaloplægning

Mellem den 9 januar og den 8 februar 2018 vil YouSee gennemføre den årlige kanalomlægning. dette kan have indflydelse på dine kanalers placering på dit tv


hent den nye kanaloversigt her


31-12-2017

Godt Nytår !!
04-03-2017

resume fra Generalforsamling


Til generalforsamlingen var der mødt 40 medlemmer op.


Beretning:


Formandens beretning vedtaget uden bemærkninger.


Regnskab, budget :

Regnskab og budget vedtaget uden bemærkninger.


Valg:

Bestyrelsen:

Genvalg : C. Weber Johansen

Genvalg : Henrik Güsmer-Riggelsen


Suppleant til bestyrelsen:

Genvalg : Brian Madsen

Genvalg Jeanette Hertz Arildsen.

Revisorer:

Nyvalg : Ole Halvorsen

Genvalg Lonnie Bertelsen

Revisor suppleant

Nyvalg : Hans-Henrik Sørensen


Indkomne forslag:

ingen.


Kontingent

Uændret kr. 700

Evt.:

TV program pakker


Se Svinninge antenneforenings programpakker

Hurtigt internet


I samarbejde med YouSee kan Svinninge antenneforening tilbyde medlemmerne hurtigt internet

Billig telefoni


Som kunde i antenneforeningen kan du få telefoni gennem YouSee

Kontak til foreningen


Har du spørgsmål... ? kontakt os, så vil vi hjælpe.