Information

Svinninge Antenneforening

nyheder -  se information


Information fra Foreningen


29-02-2020

resume fra Generalforsamling


Til generalforsamlingen var der mødt 70 medlemmer op.


Beretning:


Formandens beretning vedtaget uden bemærkninger.


Regnskab, budget :


Regnskab og budget vedtaget uden bemærkninger.


Valg:


Bestyrelsen:


Genvalg : Ivan Petersen


Genvalg : Kaj Madsen


Genvalg : Svend Erik JAcobsenSuppleant til bestyrelsen:


Genvalg : Brian Madsen


nynvalg  Jess Hertz Petersen


Revisorer:


Nyvalg : Ole Halvorsen


Genvalg Lonnie Bertelsen


Revisor suppleant


genvalg : Hans-Henrik SørensenIndkomne forslag:


ingen.


Kontingent


Uændret


Evt.:

Karsten Fra YouSee kom med en god og forklkarende redegørelse for situationen mellem YOuSee og Discovery Networks.

Karsten fik redegjort for de mekanikker der ligger til grund for deres ønske om at der skal være så meget selvbestemmelse som muligt i vores tv pakker. Det betyder at YouSee har taget første skrit til at fjerne det faste indehold i de faste pakker og vil give det frit til kunderne selv at vælge. Det er her at Discovery Networks har sagt fra da de, hvis de ikke har deres programmer i de faste programpakker ikke får den samme reklameindtægt - uanst om programmerne bliver set eller ej.  Så meget kort - YouSee ønsker fleksibilitet for deres kunder hvor Discowery ønser faste og ufleksible pakker. 


Friheden til at vælge selv er YouSee bland selv.

TV program pakker


Se Svinninge antenneforenings programpakker

Hurtigt internet


I samarbejde med YouSee kan Svinninge antenneforening tilbyde medlemmerne hurtigt internet

Billig telefoni


Som kunde i antenneforeningen kan du få telefoni gennem YouSee

Kontak til foreningen


Har du spørgsmål... ? kontakt os, så vil vi hjælpe.

Copyright ©  All Rights Reserved